Dovezile care ajută: rolul mediatorului

Medierea reprezintă o modalitate de soluționare a litigiilor dintre parți pe cale amiabila, cu ajutorul unei terțe persoane specializate in calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate si confidențialitate, având liberul consimțământ al parților pentru derularea întregii proceduri de mediere. Medierea conflictelor de violență domestică presupune o mare atenție din partea mediatorului.

 

Conform art 66 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, mediatorul are o obligație profesională extrem de importantă în cazurile în care doi parteneri vin la mediere: el trebuie să depună toate diligențele în a analiza dacă între părți este o relație de abuz/violență. Dacă o astfel de situație există, mediatorul este obligat să nu înceapă ori, dacă a început, să închidă medierea și eventual să sesizeze organele în drept.

 

Abuzul sau violența, sub toate formele ei (fizică, psihică, economică, cibernetică, religioasă, etc) fac ca medierea să nu fie oportună în faza de vârf a conflictului. Orice mediere poate avea loc după ce criza relației s-a consumat. Am putea spune că o mediere este posibilă doar după ce un astfel de ”război” s-a consumat, și oricum după ce părțile efcetiv renunță la arme și la ideea de a avea dreptate. Setea de dreptate nu se stinge prin mediere.

 

În mediere nu se caută soluția care să aducă dreptatea, în mediere se caută soluția care să aducă pacea. Pentru a crea un climat propice comunicării și negocierii din mediere, părțile trebuie să se afle pe poziții egale sau aproape egale. Dacă există o relație de superioritate a agresorului ori o relație de dependență psihologică a victimei de agresor, medierea nu va fi decât o metodă utilă exclusiv agresorului; victima va continua să sufere.

 

Ca medierea să nu fie o metodă care să perpetueze starea de violențe la care este supusă victima, mediatorul trebuie să verifice modul de adresare dintre cei doi, modul de negociere, modul prin care fiecare se exprimă, modul prin care părțile vin la mediere (benevol sau sub diverse presiuni), sau orice indiciu în acest sens.

 

De asemenea, caracterul voluntar al medierii este esențial. Părțile trebuie să aibă disponibilitatea de a comunica, de a-și expune punctul de vedere, de a-și expune propunerile și de a-și negocia soluțiile amiabile cele mai avantajoase. În acest context este nevoie de încredere: încrederea victimei în ea insăși (indicat ar fi ca în astfel de cazuri aceasta să fie asistată în mod obligatoriu de către un avocat pentru a fi protejată și sfătuită corespunzător), încredere în procesul de mediere și încredere în mediator. Fără aceste 3 aspecte ale încrederii, medierea este pe vântul eșuării. Medierea unui astfel de conflict ar trebui desfășurată, mai ales în primele faze, în sesiuni separate, chiar la zile distanță, pentru ca părțile să nu se vadă. Strategia de mediere aparține exclusiv mediatorului; în funcție de complexitatea conflictului și de starea de tensiune dintre părți. Sesiunile comune sunt indicate doar acolo unde victima a depășit trauma. 

.

La mediere părțile au venit când au fost puse în situația de a împărți ceva: bunurile comune, copiii (disputându-și modul de exercitare a autorității părintești), ori diverse pretenții/daune. Au fost solicitate servicii de mediere între foști parteneri care și-au făcut plângeri (reciproce sau nu) de furt, de loviri, de abuz. Au fost solicitate servicii de mediere în conflicte de violență ce au atras divorțul.

 

Având în vedere că vechea legislație permitea medierea/împăcarea la infracțiunea de nerespectare a ordinului de protecție, au fost solicitate și astfel de medieri penale între agresor (inculpat) și victimă (persoană vătămată). În aceste cazuri s-a ajuns la un acord de mediere, dar nu s-a soluționat fondul conflictului ci doar forma lui. Momentan nu mai este posibilă medierea penală în astfel de situații, ci dimpotrivă pedepsele au crescut mult pentru această infracțiune.


* Opinie susținută de mediator autorizat și avocat ILIE DORIN  în legătură cu dezbaterea În umbra violenței, ediția 393, organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ). Urmăriți dezbaterea aici: https://dezbateri.juridice.ro/13773/in-umbra-violentei 

 

Înapoi